Α Λυκείου

Ομάδα μαθημάτων A ́ Λυκείου


Ενιαίο μάθημα Κλάδος Ώρες
Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1,5
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2,5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 1,5