Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Οικονομίας / Πληροφορικής