ΛΥΣΕ ΤΟΝ ΓΡΙΦΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2016.
18 Μαρτίου 2016
Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ – ΤΕΙ
27 Αυγούστου 2016

Για την σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου θα χρειαστείς τις παρακάτω οδηγίες:

Για συνοπτικές οδηγίες πατήστε εδώ

Για αναλυτικές οδηγίες πατήστε εδώ