Ενημέρωση των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
12 Οκτωβρίου 2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ & ΤΕΛΙΚΑ 2017
4 Φεβρουαρίου 2017

Ενημέρωση των μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο εδώ