ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ & ΤΕΛΙΚΑ 2017

Ενημέρωση των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2017
10 Δεκεμβρίου 2016
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017
13 Μαρτίου 2017

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Α’ Λυκείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Β’ Λυκείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Γ’ Λυκείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Γ’ ΕΠΑΛ πατήστε εδώ