ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 2017