ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
20 Οκτωβρίου 2018
Έναρξη μαθημάτων
21 Δεκεμβρίου 2018

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Β’ Λυκείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Γ’ Λυκείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Γ’ ΕΠΑΛ πατήστε εδώ