ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ & ΤΕΛΙΚΑ

Έναρξη μαθημάτων
21 Δεκεμβρίου 2018
Δωρεάν Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Καβάλα
13 Αυγούστου 2019

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Α’ Λυκείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Β’ Λυκείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Γ’ Λυκείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Γ’ ΕΠΑΛ πατήστε εδώ

Για να δείτε τις ημερομηνίες διαγωνισμάτων της Γ’ Γυμνασίου πατήστε εδώ