Συγκρότηση Τμημάτων

Η διαμόρφωση των τμημάτων καθορίζεται από συγκεκριμένες παραμέτρους και κριτήρια όπως:

  • Ομοιογένεια στα τμήματα: Αυτή καθορίζεται αρχικά από τους γραπτούς βαθμούς των μαθητών στο σχολείο, από τους στόχους τους, από τα αποτελέσματα τους στα αρχικά διαγνωστικά τεστ που διενεργούνται στο φροντιστήριο. Ωστόσο η διαδικασία της συγκρότησης ομάδων εργασίας, δεν έχει το χαρακτήρα μιας οριστικής επιλογής, αλλά φέρει συνεχώς μια δυναμική. Στη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές αξιολογούνται καθημερινά ανάλογα με τις επιδόσεις τους στα διαγωνίσματα, από την επιμέλεια στις καθημερινές εργασίες τους, από την σταθερότητα στην προσπάθεια τους. Προφανώς γίνεται αντιληπτό ότι η ομοιογένεια επιτυγχάνεται και από τις αλλαγές των τμημάτων μεσούσης της περιόδου, που γίνονται μονάχα, μετά από εισηγήσεις των διδασκόντων και του υπεύθυνου μαθητή στην διεύθυνση, η οποία έχει και το τελικό δικαίωμα απόφασης.
  • Ειδικά προβλήματα των μαθητών: Άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, με ιδιαίτερες δεξιότητες, με μαθησιακές δυσκολίες, με ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Άλλες υποχρεώσεις των μαθητών: Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Αθλητισμός και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μπορεί να έχει ο μαθητής και είναι σε οργανωμένη μορφή. Φυσικά δεν είναι εύκολο να λάβουμε υπόψη μας, υποχρεώσεις που έχουν ατομική μορφή.