Φιλοσοφία Εκπαίδευσης

Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας εισήχθηκε ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο , που εκμηδενίζει την στείρα εκμάθηση της διδακτέας ύλης, δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές μας, να γίνουν πρωταγωνιστές.

Η Φιλοσοφία της εκπαίδευσης που ακολουθούμε τόσα χρόνια στηρίζεται στην μαθητοκεντρική προσέγγιση.

Η εκπαίδευση δεν είναι λογική , η εκπαίδευση είναι αμφίδρομη ανταλλαγή εμπειριών, βιωμάτων, τρόπου σκέψης. Στο φροντιστήριο μας ο καθηγητής δεν είναι πομπός ψυχρής λογικής, αλλά λειτουργεί ως δάσκαλος και καθοδηγητής στο γνωστικό του αντικείμενο και σε θέματα εκμάθησης που αφορούν τον σπουδαστή προσωπικά. Λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα και τις ανάγκες κάθε σπουδαστή μας, δίνουμε μεγάλη σημασία στα <<θέλω>> του, ενισχύοντας τα <<μπορώ>> του, κατευθύνοντάς τον, στην Υγιή αυτοπεποίθηση, η οποία θα του επιτρέψει να <<κεφαλοποιήσει>> τις προσωπικές του δυνατότητες.

Αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο υποστηρίζεται στο φροντιστήριο μας από την άρτια επικοινωνία-συνεργασία των τριών μερών:

  • Δάσκαλος
  • Μαθητής
  • Κηδεμόνας

Απαιτούμε από τον μαθητή να καταθέσει στην καθημερινή προσπάθειά του:

  • Πνεύμα συνεργασίας
  • Υπευθυνότητα και προσοχή
  • Ανελλιπή παρακολούθηση
  • Συνέπεια στις εργασίες του
  • Συμμετοχή σ’ όλα τα διαγωνίσματα του εκπαιδευτηρίου
  • Αναφορά των προβλημάτων του, στον υπεύθυνο τμήματος