Β Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β ́ Λυκείου


Διδακτέα Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών


Διδακτέο Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (1 ώρα άγνωστο, 1 ώρα γνωστό, 1 ώρα συντακτικό και 1 ώρα γραμματική) 4

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών


Διδακτέα Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 2
Φυσική 2

Μαθήματα Προετοιμασίας Γ ́ Λυκείου


Διδακτέα Μαθήματα Ώρες
Φυσική 1
Χημεία 1
Μαθηματικά 1
Βιολογία 1
Α.Ο.Θ. 1
Αρχαία 1
Λατινικά 1
Ιστορία 1