Γ Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ ́Λυκείου


Διδακτέα Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2
Βιολογία 2
Ιστορία 1

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών


Διδακτέα Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Χημεία 3
Βιολογία 3

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Οικονομίας - Πληροφορικής


Διδακτέα Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 5
Προγραμματισμός 3
Α.Ο.Θ. 3

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών


Διδακτέα Μαθήματα Ώρες
Αρχαία 5
Λατινικά 3
Ιστορία 3