Γυμνάσιο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά γυμνασίου, καταρχήν λαμβάνει υπόψη του, τις αυξημένες υποχρεώσεις των μαθητών σε: ξένες γλώσσες, πληροφορική και αθλητικές δραστηριότητες, τις οποίες οι οικογένειες και μαθητές, για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές περιόδους, τις έχουν σε σημαντική προτεραιότητα. Σεβόμενοι αυτές τις απαιτήσεις έχουμε εκπονήσει ένα ευέλικτο και πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών , με λίγες ώρες ανά μάθημα μέσα στην χρονιά, έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε τους εξής στόχους: να μάθουμε τα παιδιά να διαβάζουν σωστά και αποδοτικά, να προγραμματίζονται , να εκπαιδεύσουμε τον γραπτό λόγο και οι μαθητές να συνεχίσουν στην επόμενη βαθμίδα της μέσης εκπαίδευσης, χωρίς κανένα κενό και κυρίως χωρίς φοβίες και ανασφάλειες. Σας περιμένουμε από κοντά, να σας ενημερώσουμε επ’ ακριβώς για τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα γυμνασίου.