Προγραμματισμός Ύλης

Στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μαθημάτων μελετούν τις απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας και τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καταγράφουν το ετήσιο χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας της ύλης ανά μάθημα και τάξη.

Έτσι η ύλη ολοκληρώνεται, κυρίως στην Γ΄ Λυκείου στα μέσα Φεβρουαρίου, ώστε να προγραμματιστεί και ο αντίστοιχος χρόνος επαναλήψεων, που βοηθά στην εμπέδωση και δημιουργική αφομοίωση των γνώσεων, προσδίδοντας στους μαθητές, την αντίστοιχη αυτοπεποίθηση και ηρεμία που απαιτείται. Αποφεύγεται από την μονάδα μας το συνηθισμένο φαινόμενο, που δημιουργεί άγχος, αγωνιά και ανησυχία στους μαθητές: να φορτώνουμε επιπλέον διδακτικές ώρες την περίοδο του Απριλίου Μαΐου προκειμένου να καλυφτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. Αυτό δεν συμβαίνει στο φροντιστήριο μας, επειδή παρακολουθείται η πορεία της ύλης σε μηνιαία βάση και άρα εάν μας συμβεί, τότε θα έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και ίσως και επιπλέον διδακτικές ώρες (χωρίς επιπλέον χρέωση) , σε άλλο χρονικό διάστημα π.χ. τον Νοέμβριο ή τον Ιανουάριο γεγονός που ηρεμεί και καθησυχάζει τον μαθητή.

Οι μαθητές γνωρίζουν εξαρχής με απόλυτη ακρίβεια τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαγωνισμάτων, τα οποία αποτελούν μια άσκηση προσομοίωσης και στρατηγικής ιδιαίτερα σημαντική. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μας οδηγούνται στις εξετάσεις ψυχολογικά και γνωστικά έτοιμοι καθώς έχουν αντιμετωπίσει ανάλογα θέματα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους σε συνθήκες ανταγωνισμού και αυστηρής επιτήρησης.