Εκπαιδευτικές Μεθόδοι

 
 

Τάξη Συνεργασίας

Η διδασκαλία στο εκπαιδευτήριό μας πραγματοποιείται γύρω από μία ιδιαίτερη εργονομική διάταξη, ώστε καθηγητής και μαθητές, να λειτουργούν με την αίσθηση της ομάδας που θέτει στόχους και προάγει την άμιλλα των μελών της.

Η παρουσίαση του μαθήματος στο φροντιστήριο μας γίνεται με τους εξής τρόπους: στον ασπροπίνακα, στον διαδραστικό πίνακα, στο τραπέζι, όπου με πνεύμα συνεργασίας και μαιευτικής διαδικασίας καθηγητή-μαθητή, παρουσιάζεται το μάθημα γραπτώς από τον διδάσκοντα, από τις φροντιστηριακές σημειώσεις . Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται όταν χρειαστεί με την βοήθεια: Η/Υ, οθόνη προβολής, διαδίκτυο.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε πλήρη εκμετάλλευση του χρόνου της διδακτικής ώρας. Τελικά οι μαθητές δεν αντιγράφουν από τον πίνακα κερδίζοντας περισσότερο χρόνο στην διδακτική ώρα για αφομοίωση της ύλης ή για απορίες.

Επίσημα Προγραμματισμένα Διαγωνίσματα

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις γραπτές δοκιμασίες. Η αναγκαιότητα και η σημασία τους είναι προφανής. Οι Γενικές Εξετάσεις είναι γραπτές. Ο μαθητής δεν αρκεί να λέει ότι γνωρίζει την ύλη, αλλά πρέπει να ξέρει και να τη γράφει. Έχουμε προγραμματίσει τέσσερις (4) κύκλους διαγωνισμάτων για τις μικρότερες τάξεις και πέντε (5) κύκλους 3ωρων γραπτών δοκιμασιών στην Γ΄ Λυκείου, με ύλη που κάθε φορά ορίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος. Στις γραπτές δοκιμασίες η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική και η γραμματεία ενημερώνει τον κηδεμόνα σε περίπτωση απουσίας.


Έκτακτα Τέστ

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του εβδομαδιαίου προγράμματος και όποτε ο καθηγητής το κρίνει απαραίτητο οι μαθητές δοκιμάζονται σε μικρής χρονικής διάρκειας τεστ ώστε να βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα.

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Ο.Ε.Φ.Ε.

Λίγο πριν τις τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται διαγωνίσματα σε όλη την ύλη, που διδάχτηκαν οι μαθητές, ο οποίος είναι και ο τελευταίος κύκλος γραπτής εξέτασης των μαθητών μας. Τα διαγωνίσματα αυτά έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται στα επίσημα φροντιστήρια-μέλη της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.).