Εγκαταστάσεις

Η γενικότερη διαρρύθμιση των κτιριακών µας εγκαταστάσεων εκφράζει τη διαφορετική παιδαγωγική µας αντίληψη, στην οποία υπολογίζεται τόσο η ψυχολογία, όσο και η εξυπηρέτηση των πρακτικών αναγκών, που απαιτεί ειδικά μελετημένους χώρους για τη στέγαση φροντιστηρίων.


Ξεπερνώντας συμβατικές απόψεις διδακτικών χώρων, σχεδιάσαμε από την αρχή την ιδανική αίθουσα διδασκαλίας. Εγκαταλείψαμε την σειριακή τοποθέτηση θρανίων που αναπαράγουν στείρα ψυχολογία.. Η διδασκαλία στο Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ πραγματοποιείται γύρω από ένα οβάλ-ελλειπτικό τραπέζι, ώστε όλοι, καθηγητής και μαθητές, να αισθάνονται σαν μια ομάδα με κοινό στόχο και όραμα. Έτσι η διδασκαλία γίνεται πιο προσιτή-κατανοητή και η ατμόσφαιρα στην αίθουσα διατηρείται ‘ζωντανή’. Δεν υπάρχει θρανίο, άρα εξασφαλίζεται η αμεσότητα και συνεπώς η δημιουργική και αδιάλειπτη συνεργασία καθηγητή - μαθητών. Με τη μέθοδο αυτή, οι ιδιαίτερες κλίσεις και η ψυχολογική ευαισθησία του κάθε μαθητή βρίσκουν το κατάλληλο έδαφος για την καλύτερη ανάδειξη των δυνατοτήτων του, αλλά και των αδυναμιών του τις οποίες, με ευκολία μπορεί να αναδείξει και να παρουσιάσει στον διδάσκοντα. Έτσι ο καθηγητής δεν ‘ψάχνει’ να βρει τι απορίες του μαθητή, αλλά πολύ εύκολα του τις προσφέρει με άνεση ο μαθητής. Αυτό το μοντέλο διδασκαλίας εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή συμμετοχή των μαθητών κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, η οποία διενεργείται άμεσα, άνετα και αποτελεσματικά.


Η πρωτοποριακή μέθοδος διδασκαλίας γύρω από ένα τραπέζι ισχυροποιεί το συναίσθημα της ομάδας και πολλαπλασιάζει τη δυναμική της. Είναι προτιμότερο οι μαθητές, να βλέπουν περισσότερο χρόνο το πρόσωπο του καθηγητή, παρά την πλάτη του.


Το εκπαιδευτικό προσωπικό του φροντιστηρίου ΕΠΙΓΝΩΣΗ λαμβάνει ειδική και συνεχόμενη εκπαίδευση, για να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο σύστημα εντός της διδακτικής αίθουσας.

Φωτογραφίες