Ηλεκτρονική Γραμματεία

Απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες για άμεση πληροφόρηση, η Επίγνωση επέλεξε την εκπαιδευτική πλατφόρμα του Classter για να δίνει άμεση πρόσβαση στους γονείς και τους μαθητές σε πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν.

Άμεσα και απλά κάνοντας Login στην Online Ενημέρωση από τη σελίδα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πρόοδο του μαθητή, τη βαθμολογία διαγωνισμάτων και τις τυχόν απουσίες του.