Εκπαιδευτική Αποστολή

Η ιδέα που υλοποιείται καθημερινά στους χώρους μας, είναι ένα φροντιστήριο, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του ιδιαιτέρου μαθήματος, αντισταθμίζοντας τα μειονεκτήματά του, με τις αρετές ενός άρτια οργανωμένου εκπαιδευτικού οργανισμού, διατηρώντας τα δίδακτρα στα επίπεδα ενός φροντιστηρίου.

Συγκεκριμένα, επιθυμία μας ήταν να συνδυάσουμε την προσωπική επαφή και μέριμνα ενός ιδιαιτέρου μαθήματος, με την οργάνωση ενός φροντιστηρίου, έτσι ώστε ο μαθητής να μην αισθάνεται – ούτε και να είναι μόνος- οπότε να αναπτύσσει δημιουργικά το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας, να κάνει τις ατομικές συγκρίσεις του και να αποδίδει τελικά καλύτερα.

Τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί και αυτό φαίνεται από το καθημερινό χαμόγελο των μαθητών μας και την αυτοπεποίθηση, που αποκομίζουν λαμβάνοντας τις ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης μας.

Ο τρόπος λειτουργίας μας, έχει στέρεες βάσεις, γιατί στηρίζεται στη σημασία του ρήματος ‘φροντίζω’ που είναι οι εξής:Αυτή η βάση λειτουργίας της μονάδας μας συντελείται, σ’ όλους τους τομείς δράσεις καθημερινά: είτε πρόκειται για καθ’ ένα μαθητή χωριστά, είτε για τον συνεργάτη- καθηγητή, είτε για τις φροντιστηριακές σημειώσεις μας, είτε για την εργονομία των χώρων μας, είτε για την γραμματειακή υποστήριξη που παρέχεται καθημερινά , είτε για την εξυπηρέτηση και έγκυρη ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων.