Θετικών Σπουδών-Σπουδών Υγείας-Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής