Σύστημα Ποιότητας

Το φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ είναι ένας σύγχρονος, αξιολογούμενος, ποιοτικός εκπαιδευτικός οργανισμός.

Η διοίκηση του φροντιστηρίου ΕΠΙΓΝΩΣΗ αναλαμβάνει απόλυτα την ευθύνη της εκπαιδευτικής αποστολής της και αποδέχεται πλήρως τις αντίστοιχες δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή.

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου ΕΠΙΓΝΩΣΗ δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των γνώσεών τους και την συνεχή εξέλιξη στο επίπεδο της σωστής μελέτης-διαβάσματος και της τέλειας παρουσίασης σε κόλλα διαγωνίσματος, με τελικό και κορυφαίο αποτέλεσμα την επιτυχία στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ έχει ως αρχή να μη καλλιεργεί ψευδή εικόνα στο μαθητή και την οικογένεια του, ενημερώνοντας κηδεμόνα/μαθητή με απόλυτη ειλικρίνεια για τα πραγματικά δεδομένα εξέλιξης του μαθητή.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος ποιότητας που υλοποιούμε είναι:

  • Καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή
  • Ορισμός υπευθύνου σπουδών του μαθητή
  • Εντοπισμός & καταγραφή εκπαιδευτικών στόχων κάθε μαθητή
  • Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ στόχων και μαθησιακών υποδομών
  • Ενημέρωση και συμφωνία στόχων
  • Επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Παρακολούθηση της πορείας του μαθητή για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων του
  • Ενημέρωση μαθητών/κηδεμόνων για την πορεία του μαθητή
  • Εκπαιδευμένο προσωπικό στην αυστηρή εφαρμογή του συστήματος ποιότητας
  • Δυνατότητα βελτιωτικών κινήσεων