Φροντιστηριακές Σημειώσεις

Οι φροντιστηριακές σημειώσεις μας αποτελούν ιδιαίτερα επιμελημένα βιβλία, γραμμένα με μεθοδικότητα και άριστη γνώση του αντικειμένου, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης. Τα φροντιστηριακά βιβλία είναι εύχρηστα, απόλυτα ενημερωμένα, λειτουργικά και συμπληρώνουν το μάθημα ενισχύοντας τη διδασκαλία κατά την ώρα της μελέτης του μαθητή, καθώς το παιδί μπορεί στις σελίδες τους, να βρει βασικά σημεία της θεωρίας, μεθόδους, υποδειγματικά λυμένα θέματα, ερμηνευτικά σχόλια και ασκήσεις. Το κυρίαρχο πλεονέκτημα μας, είναι ότι οι σημειώσεις είναι με τέτοια δομή και σειρά γραμμένες, έτσι ώστε οι μαθητές να μην χρειάζεται ν’ αντιγράψουν στο τετράδιο τους κάτι από τον πίνακα. Αρά το εκπαιδευτήριο μας δεν έχει καμία σχέση μ’ ένα τυπικό φροντιστήριο που αναπαράγει την γνώση απλά στον πίνακα. Έχουμε κατά την διάρκεια της διδακτικής μας ώρας, απόλυτα καθαρό χρόνο παράδοσης, αφού οι μαθητές μας είναι μόνο προσηλωμένοι στην παράδοση και κατανόηση του μαθήματος.

Οι φροντιστηριακές σημειώσεις μας υποστηρίζουν την προσφερόμενη γνώση

ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ