Αξιολόγηση Φροντιστηρίου

Αποδέκτες και κριτές του έργου μας, είναι οι ίδιοι οι μαθητές μας. Η γνώμη τους για όσα τους προσφέρουμε έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ σημαντική για μας, στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε. Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο οι μαθητές και οι κηδεμόνες τους συμπληρώνουν ανώνυμα τα ερωτηματολόγια που τους παραδίδουμε, στα οποία αποτυπώνουν τη γνώμη τους και τις παρατηρήσεις τους αναφορικά, με τον τρόπο και το ύφος του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και όλη τη λειτουργία του φροντιστηρίου.

Η αξιολόγηση έχει σκοπό να μας δώσει συμπεράσματα για: την λειτουργία της μονάδας, την ικανοποίηση των μαθητών, γονέων και συνεργατών μας. Επίσης ολοκληρώνεται και η αξιολόγηση των καθηγητών από την διεύθυνση, έτσι ώστε να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με γνώμονα μόνο την παροχή σταθερά ποιοτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης.