Υπεύθυνος Μαθητή

Η θέση του συμβούλου μαθητή  ανταποκρίνεται στην ανάγκη καθοδηγητικής φροντίδας του μαθητή, για να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι αρμοδιότητές του είναι: Να στηρίξει τους μαθητές συνολικά στα καθήκοντά τους, ώστε να πετύχουν το μέγιστο της ακαδημαϊκής τους δυνατότητας, συνεργαζόμενος στενά με τους άλλους διδάσκοντες του τμήματος. Να εξασφαλίζει τη συνέπεια των μαθητών στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους στο φροντιστήριο (παρακολούθηση παραδόσεων, συμμετοχή σε διαγωνίσματα) παροτρύνοντας τους για εντατικοποίηση της προσπάθειάς τους και να ειδοποιεί τους γονείς για τις διακυμάνσεις στην απόδοσή τους. Να εμψυχώνει τους μαθητές του, επιβλέποντας τον προγραμματισμό της μελέτης τους.


Γενικά ο υπεύθυνος μαθητή:


  • Παρακολουθεί την πορεία επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων του μαθητή
  • Επικοινωνεί με τους καθηγητές του μαθητή

  • Συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των διαγωνισμάτων του μαθητή
  • Ενημερώνει γονέα και μαθητή για την εξέλιξη του, για τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους του προτείνει διορθωτικές ενέργειες όταν χρειάζεται