Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου, αντιλαμβανόμενη τις απαιτήσεις των καιρών για εύστοχη επιλογή σπουδών και αποφυγή χρηματικής σπατάλης του οικογενειακού προϋπολογισμού, παρέχει στους μαθητές του φροντιστηρίου της, ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα του επαγγελματικού προσανατολισμού, σε συνεργασία με την εταιρία: ORIENTUM - σύμβουλοι σταδιοδρομίας.


Στο εκπαιδευτήριο υλοποιούνται τεστ προσωπικότητας και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού . Τα τεστ αυτά αποτελούν ένα ολοκληρωμένο ψυχομετρικό σύστημα , που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις , τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει εκείνα τα επαγγέλματα(προτείνοντας ακόμη και εξειδίκευση), που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος( ΑΕΙ-ΑΤΕΙ). Παράλληλα , υπάρχει η δυνατότητα, οι μαθητές να δανειστούν τα βιβλία ΠΑΜΕ …ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ που εκδίδει η συνεργαζόμενη εταιρία, για να πάρουν έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες για τις αντίστοιχες σχολές που τους ενδιαφέρουν.


Σημαντική στιγμή των μαθητών μας, είναι η στιγμή συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου τους. Πάλι στεκόμαστε δίπλα στον μαθητή και την οικογένεια του, δίνοντας του πλήρεις συμβουλές( με την συσσωρευμένη εμπειρία που κατέχουμε) για ν’ αποφύγει κακοτοπιες και λάθη που θα τον οδηγήσουν σε λάθος επιλογή.

Σε συνεργασία με